Archive for the ‘OFW concerns’ Category

Binawi ang ban ng OFW sa 41 na bansa

Heto na naman. Pumalpak si Labor Secretary Rosalinda Baldoz sa pag-anunsyo na may ban sa pagpadala ng manggagawang Pilipino sa 41 na bansang hindi pumirma sa kasunduan sa Pilipinas para protektahan ang mga Pilipino na nagtatrabaho doon. Ngayon, hindi niya alam kung paano babawiin dahil sa masamang reaksyun ng mga bansang apektado. Sabi niya pansamantala […]

November 5, 2011  Tags:   Posted in: Abante, Labor, OFW concerns  20 Comments

Caregiver of caregivers’ kids

The phenomenon of Overseas Filipino Workers, OFW in short, which disperses more than 10 million Filipinos all over the world, most of them away from their families, has created another phenomenon: children growing up without the care of their mothers who are taking care of other people’s children. This sad situation has created also another […]

December 27, 2010  Tags: ,   Posted in: Malaya, OFW concerns  13 Comments

Tears and joys of overseas life in OFW blogs

By VERA Files Photos by Antonio Magno Carranza Jr. of www.pusangkalye.net. Blogger Danilo Garcia Jacob had lived the most part of his growing up years without a mother who had to leave them when he was young to work abroad as caregiver. The cycle is being repeated today: He works in Kuwait, his younger sister […]

December 19, 2010  Tags:   Posted in: OFW concerns  10 Comments