Malala na talaga

Palala na palala na ito. Hindi lang pala kinakausap ng Panginoon si Gloria Arroyo. Kasing liga na niya ang Panginoon. Noong Martes, sa hearing ng Committee on Justice sa kongreso ng pang-apat na impeachment laban kay Gloria Arroyo,na kanilang pinatay kahapon, nainis si Rep. Pablo Garcia (ama ni GSIS chairman Winston Garcia at Cebu Gov. […]

November 27, 2008  Tags:   Posted in: Impeachment '08, Web Links  119 Comments

JDV confirms bribery, corruption in Arroyo gov’t

“What’s happening to our country? Everything’s for sale.” So saying, former Speaker Jose de Venecia disclosed today his personal knowledge of what he called the “rampant, large-scale bribery and corruption” in government which, he said, starts with President Gloria Arroyo. Appearing before the House committee on justice, he called on his colleagues in the House […]

November 24, 2008  Tags:   Posted in: Impeachment '08, NBN/ZTE, Vera Files  229 Comments