Toxic na gatas

Sinabi una ng Food and Drug Agency na wala dito sa Pilipinas ang kontaminado na gatas na galing sa China. Mali pala. Nadiskubre ng GMA News na ang gatas na “Monmilk” ay galing sa China at gawa ng Mengniu Dairy Group Co. and Yili Industrial Group Co, dalawa sa kumpanyang nadiskubre na ang kanilang gatas […]

September 21, 2008  Tags: ,   Posted in: Health, Web Links  37 Comments